6. Belangrike riglyne vir die beradingsproses

BELANGRIKE RIGLYNE VIR DIE BERADINGSPROSES

INDEKS

 

HFST 1:BASIESE BEGINSELS BETREFFENDE BEHANDELING

Schiraldi & Matsakis

 

·        Oorkom jou vrese vir behandeling

·        Daar moet begrip wees vir verskeie behandelingsopsies

·        Wees gewillig om afstand te doen van verskillende “hertraumatiserende gedragspatrone”

·        Bly in beheer namate jy gaandeweg leer om die genesingsproses te vertrou

·        Wees gewillig om traumatiese herinneringe te konfronteer

·        Wees bereid om sekondêre winste prys te gee

·        Wanneer om verkieslik nie geheuewerk (memory work) toe te pas nie

·        Oorlewingsgroepe

·        Persone wat probeer om hulself te behandel

 

HFST 2:OORGANG EN PERSOONLIKE GROEI

 Schiraldi, Frankl & Du Toit

 

·        Aspekte om oor na te dink

·        Sommige positiewe gevolge van trauma

o   Nuwe moontlikhede

o   Persoonlike krag

o   Geestelike verandering

o   Waardering vir die lewe

o   Verhouding tot andere

·        ‘n Oefening om die positiewe te kan identifiseer

·        Trauma bied dikwels ‘n geleentheid tot persoonlike en geestelike groei

 

HFST 3:KOGNITIEWE HERSTRUKTURERING

G R Schiraldi

 

·        Outomatiese gedagtes en distorsies

·        Distorsies

o   Fiksering op die negatiewe

o   Uitkansellering van die positiewe

o   Veronderstellings

o   Katastrofiese denke

o   Alles-of-niks denke

o   Ek moes en ek behoort

o   Om van gevoelens feite te maak

o   Oorveralgemening

o   Selfverwyte

 

HFST 4:VREUGDE, PLESIER, HUMOR EN GODSDIENS

Schiraldi & Schoombee

 

·        Vreugde

o   Faktore wat lewensvreugde bevorder

·        Die beplanning van aangename aktiwiteite

·        Humor

o   Waarskuwings teen die misbruik van humor

o   Riglyne vir die sinvolle inkorporering van humor in ons lewens

·        Geestelike en godsdienstige groei

o   Die voordele van ‘n godsdienstige commitment

 

HFST 5:VESTIGING VAN EIEWAARDE

 

A.    G R Schiraldi

·        Die vestiging van eiewaarde

·        Wat is eiewaarde?

·        Hoe word eiewaarde gevestig en ontwikkel?

·        Hoe bou ek eiewaarde?

o   Onvoorwaardelike waarde

o   Onvoorwaardelike liefde

o   Groei

 

B.    David Seamands

·        Die drie essensiële komponente van ‘n gesonde selfbeeld

o   ‘n Gevoel van te behoort, liefgehê te word

o   ‘n Gevoel van kosbaarheid

o   ‘n Gevoel van bekwaamheid

·        Bronne van selfbeeld

o   Die uiterlike wêreld

o   Ons innerlike wêreld

o   Satan

o   God

·        Korrigeer jou foutiewe teologie

·        Baseer jou eiewaarde op God

·        Werk saam met die Heilige Gees

 

HFST 6:VERGIFNIS – 1

Stoop & Masteller

 

·        Ses fases van vergifnis

o   Erken die skade of pyn

o   Identifiseer die emosies wat betrokke was

o   Gee uitdrukking aan jou pyn en woede

o   Stel grense in plek om jouself te beskerm

o   Kanselleer die skuld

o   Oorweeg die moontlikheid van versoening

·        Vergifnis wanneer die ander persoon reeds oorlede is

·        Selfvergifnis

 

HFST 7:VERGIFNIS – 2

G R Schiraldi

 

·        Wat vergifnis behels

·        Wat vergifnis nie is nie

·        Wanneer is daar ‘n behoefte aan vergifnis?

·        Persepsies wat vergifnis kan blokkeer

·        Wie om te vergewe

·        Hoe om te vergewe

·        Beelde wat die vergifnisproses kan bevorder

·        Skriftelike vergifnis

 

Louis McBurney

·        Vergifnis as ‘n wilsdaad eerder as ‘n gevoel

o   Die toepassing van vergifnis

§  Geestelik

§  Emosioneel

§  Fisies

 

HFST 8:VERGIFNIS – 3

J S Bonell

 

·        Die vrou met abnormale vrees

·        Die aftakelende invloed van skuldgevoelens

·       Die krag van belydenis en vergifnis

·        Vrugte van onvergewensgesindheid

·        Hoe weet ons gewoonlik wanneer ware vergifnis inbeweeg het?

·        Voorbeelde

 

HFST 9:WAT IS DIE SIN VAN DIT ALLES?

Schiraldi & Langberg

 

·        ‘n Herontdekking van innerlike sin en betekenis

·        Die verdere kultivering van sin en betekenis

o   Om iets sinvol aan die wêreld te gee

o   Om die lewe se plesier en skoonheid te ervaar en te geniet

o   Die ontwikkeling van persoonlike sterkpunte en benaderings

o   Om by God se plan vir my lewe uit te kom

·        Daar is nie ‘n spesifieke formule nie

·        Om sin te vind in trauma en om vrede te maak met lyding

o   Soms ly ons as gevolg van ons eie tekortkominge

o   Soms ly ons as gevolg van andere se tekortkominge

o   Soms ly ons as gevolg van onvermydelike gebeure

o   Soms ly ons sodat groei daaruit kan voortspruit

·        Verander “God, waarom het dit gebeur?” in “God, wie is U?”

o   Die belofte van rykdomme in geheime plekke

 

HFST 10:TOERUSTING VIR DIE PYN EN SEER VAN MôRE

G R Schiraldi

 

·        Maatreëls om te verhoed dat daar terug gegly word

o   Begrip vir die dinamiek van “mislukking”

o   Identifiseer en antisipeer hoë risiko situasies

o   Ontwikkel ‘n goeie oorlewingsplan

o   Repeteer die plan

o   Probeer die plan uit in die werklike lewe

o   Evalueer en bring verbeterings aan waar nodig

 

BRONNELYS