5. Dissosiasie, fragmentasie en die inner child (Inhoudsopgawe)

DISSOSIASIE, FRAGMENTASIE EN INNER CHILD

INDEKS

 

HFST 1:“INNER CHILD”, FRAGMENTASIE, ONDERDRUKTE HERINNERINGE

·       Die ‘Inner Child

·       Definisie van MPD/DID

·       Geheueverlies

 

HFST 2:AANLEIDENDE OORSAKE TOT DISSOSIATIEWE IDENTITEITSVERSTEURING (MPD)

Bryant, Kessler & Shirar

 

·       Judy se verhaal

·       Dissosiasie:die kind se verweer/beskerming

·       Die sistemiese teorie betreffende gesinne

·       Belangrike faktore in die lewe van die kind wat aan bloedskande blootgestel was

·       Persoonlikhede as ‘n geslote innerlike sisteem

·       Algemene reëls en beskouinge van die familie van oorsprong wat geïnternaliseer geraak het

·       Wyses waarop jou wonderlike innerlike kind gewond geraak het John Bradshaw

 

HFST 3:SIMPTOME VAN DIE VEELVOUDIGE PERSOONLIKHEID

Bryant, Kessler & Shirar 

 

·       Wat is MPD/DID?

·       Mites aangaande MPD/DID

·       Sommige belangrike aanduidings (simptome) van veelvoudige persoonlikhede

·       Tipiese beskrywing van so ‘n persoon se ervarings

 

HFST 4:DISSOSIATIEWE IDENTITEITSVERSTEURING

Friesen en Draper

 

·       James Friesen se bespreking van dissosiatiewe identiteitsversteuring (DID)

·       Perry Draper se bespreking van MPD

 

HFST 5:INTEGRASIE VAN ‘N VEELVOUDIGE PERSOONLIKHEID

Bryant, Kessler & Shirar

 

·       ‘n Veilige innerlike ruimte vir integrasie

·       Die kernpersoonlikheid en die essensiële

·       Integrering van die kernpersoonlikheid en die essensiële

·       Integrasie van nie-dominante persoonlikhede

·       Integrasie van dominante persoonlikhede

o   Riglyne ter voorbereiding van die integrasie van dominante persoonlikhede

·       Treurberading en aspekte rakende verlies

·       Ontwikkeling van nuwe vermoëns en opgradering van ou vaardighede

·       Die veelvoudige persoonlikheid se post-integrasie ervaring

·       Verlore stadiums van ontwikkeling en die geïntegreerde persoon

·       Herproklamering van die liggaam

·       Die rol van die geheue na integrasie

 

HFST 6: TWEE PRAKTIESE VOORBEELDE VAN INTEGRASIE

Fred Littauer

 

BRONNELYS

 

BYVOEGSEL A:Dissosiasie

BYVOEGSEL B:Die oop gesinsisteem

BYVOEGSEL C:Die geslote gesinsisteem

BYVOEGSEL D:Geografies/fisiese verwydering vanaf gesin van oorsprong

BYVOEGSEL E:Beth se eerste skets

BYVOEGSEL F:Beth se finale skets

BYVOEGSEL G:Dissosiatiewe konfigurasies (Friesen)

BYVOEGSEL H:Kliniese weergawe van dissosiasie (Friesen)

BYVOEGSEL I: Aanduidings van dissosiasie (Friesen)

BYVOEGSEL J:James Friesen se onderskeid tussen ‘n gedissosieerde persoonlikheid (alter) en ‘n demoniese teenwoordigheid