2. Eetversteurings (Inhoudsopgawe)

EETVERSTEURINGS

INDEKS

 

HFST 1: INLEIDING EN TERMINOLOGIE                                                              

·       Aktualiteit van hierdie tema                                                                                    

·       Wat is anorexia nervosa?                                                                                          

o   DSM IV kriteria:                                                                                                  

·       Algemene opmerkings                                                                                             

·       Simptome                                                                                                                  

o   Fisies                                                                                                                  

o   Psigologies                                                                                                         

o   Gedragsmatig                                                                                                     

·       Wat is bulimia nervosa                                                                                              

o   DSM kriteria                                                                                                        

·       Algemene opmerkings                                                                                             

·       Simptome                                                                                                                  

o   Fisies                                                                                                                    

o   Psigologies                                                                                                           

o   Gedrag                                                                                                                  

·       Kompulsiewe ooreet, eetverslawing (binge eating disorder) en uitermate vergryp aan kos                                                                                                        

·       Eetversteurings by jongmense                                                                                

·       Aanduidings van eetversteurings                                                                            

o   Anorexia nervosa                                                                                                  

o   Bulimia nervosa                                                                                                    

o   Fisiese probleme gekoppel aan een of beide siektes                                         

o   Psigologiese probleme gekoppel aan beide siektes                                           

·       Tipiese voorbeelde                                                                                                   

 

HFST 2:  DIE DINAMIEK WAT AANLEIDING GEE TOT DIE EETPROBLEEM 

·       ‘n Kort vraelys                                                                                                         

·       Twaalf redes waarom mense kompulsief eet                                                           

o   Kulturele druk                                                                                                      

o   Beskerming teen intimiteit                                                                                  

o   Dit bied onmiddellike behoeftebevrediging                                                        

o   Dit word gebruik as ‘n kalmeermiddel                                                                

o   ‘n Uitweg om nie probleme in die oë te kyk nie                                                 

o   Om andere of sigself te straf                                                                                

o   Onderdrukking van depressie en stres                                                               

o   Hulle rebelleer teenoor hulself en teenoor andere                                             

o   ‘n Poging om omstandighede te beheer                                                              

o   ‘n Verdraaide liggaamlike persepsie                                                                   

o   Emosies wat spruit vanuit situasies rondom die ouers se etenstafel                 

o   Voedsel word gebruik om die honger na liefde te stil                                         

 

HFST 3:   VOEDSEL VIR DIE HONGERIGE HART                                                 

·       Liefdeshonger                                                                                                          

·       Evalueer jou verhoudings                                                                                        

o   Verhouding met gesin van oorsprong                                                                  

o   Verhoudings met die teenoorgestelde geslag                                                     

o   Verhoudings met gesinslede en vriende                                                             

o   Verhoudings met gesagsfigure                                                                            

o   Verhouding met jouself                                                                                        

o   Verhouding met kos                                                                                             

o   Verhouding met jou liggaam                                                                                

o   Verhouding met God                                                                                            

·       Daar is geen simplistiese benadering nie                                                                

 

HFST 4:  DIE KRINGLOOP VAN VERSLAWING                                                     

·       Breek deur ontkenning                                                                                            

o   Die spieël teen die muur                                                                                       

·       Die kringloop van verslawing                                                                                  

o   Liefdeshonger                                                                                                      

o   Lae eiewaarde                                                                                                      

o   Kos as hipnose en narkose                                                                                  

o   Gevolge                                                                                                                

o   Skuld en skaamte                                                                                                 

o   Selfhaat                                                                                                                 

o   Verborge herinneringe                                                                                        

·       Die fases van eetverslawing (binge eating)                                                              

·       Spesifieke verslawende snellers (triggers)                                                              

o   Suiker                                                                                                                   

o   Sjokolade                                                                                                              

o   Situasies                                                                                                                

 

HFST 5:  ROETE 1: VOORBEREIDINGS MET DIE OOG OP SUKSES                  

·       Voorbereidings vir die emosionele staptog                                                             

o   Maak seker dat jy al jou verslawings geïdentifiseer het                                        

o   Maak seker dat jy deur ontkenning gebreek het                                               

o   Erken die probleem teenoor God en andere                                                       

o   Maak seker dat jy die kos en situasies wat jou sneller, geïdentifiseer het        

o   Maak seker van jou gesin/familie se ondersteuning                                           

o   Maak seker dat jy met die regte motiewe op ‘n dieet gaan                                

o   Maak seker dat jou doelwitte realisties en redelik is                                         

o   Maak seker dat jy die mediese risiko’s tov oorgewig begryp                            

o   Maak seker van jou dokter se goedkeuring tot ‘n dieet                                    

o   Maak seker dat jy verstaan waarom jou diëte in die verlede onsuksesvol was 

o   Maak seker dat jy waarlik vry wil wees                                                               

·       Opsomming: dieet-gereed inventaris                                                                      

 

HFST 6: ROETE 2: OM TE EET MET DIE OOG OP SUKSES                                 

·       Statistieke                                                                                                                 

·       ‘n Gesonde dieet impliseer ‘n gesonde jy                                                               

·       Twaalf reëls rondom gewigsverlies en die handhawing daarvan                             

o   Reël 1:  Kalorieë tel wel                                                                                      

o   Reël 2:  Vet maak vet                                                                                          

o   Reël 3:  Geniet vesel                                                                                           

o   Reël 4:  Beheer jou aptyt                                                                                     

o   Reël 5:  Beheer die grootte van jou porsies                                                       

o   Reël 6:  Neem aanvullings terwyl jy gewig verloor                                             

o   Reël 7:  Wees supermark-wys                                                                             

o   Reël 8:  Eet eerder tuis as uit                                                                              

o   Reël 9:  Maak wyse keuses wanneer jy uiteet                                                    

o   Reël 10:  Oorwin die roller coaster                                                                       

o   Reël 11:  Beheer jou snellers (cues)                                                                   

o   Reël 12:  Sout is uit – kruie en speserye is in                                                    

·       Oefening                                                                                                                   

o   Waarom oefen?                                                                                                     

o   Hoeveel moet ek oefen?                                                                                      

o   Hoe hard moet ek oefen?                                                                                    

 

HFST 7:  ROETE 3:  OM AFSKEID TE NEEM                                                          

·       Neem afskeid van voedsel afhanklikheid                                                                

o   Die uitruil dieet                                                                                                    

§  Bestudeer die voedsel lyste                                                                        

§  Kies jou kalorie vlak                                                                                    

§  Ontwerp jou spyskaarte                                                                               

§  Hou akkurate rekords                                                                                 

§  Probeer dit uit – jy gaan daarvan hou!                                                         

·       Neem afskeid van situasie afhanklikheid                                                                

·       Neem afskeid van afhanklikheid van verhoudings                                                  

·       Streef na interafhanklikheid binne die huwelik                                                       

·       Streef na interafhanklikheid in ouer/kind verhoudinge                                           

·       Streef na interafhanklikheid binne werksverhoudinge                                           

 

HFST 8:  ROETE 4:  ROU OOR DIE PYN                                                                  

·       Skok en ontkenning                                                                                                 

o   Richard se diagram (webbing)                                                                              

·       Woede                                                                                                                       

·       Onderhandeling (bargaining)                                                                                   

·       Werklike treur/rou/hartseer                                                                                    

·       Aanvaarding, vergifnis en vryheid                                                                           

o   Aanvaarding                                                                                                          

§  Vergifnis                                                                                                               

§  Andere te vergewe                                                                                       

§  Jouself te vergewe                                                                                       

§  Andere se vergifnis te vra                                                                           

§  God se vergifnis te vra                                                                                 

o   Vryheid                                                                                                                 

 

HFST 9:  ROETE 5:  OM NUWE WEë TE ONDERSOEK                                         

·       Om vrede te maak met jou liggaamsbeeld                                                              

·       Om nuwe besluite te neem                                                                                      

o   Nuwe besluite omtrent jouself                                                                             

o   Nuwe besluite met betrekking tot kos                                                                

o   Nuwe besluite met betrekking tot verhoudings                                                  

o   Nuwe besluite aangaande wie God is                                                                   

·       Die aanleer van positiewe selfgesprek (self-talk)                                                    

o   Weerstand teen negatiewe boodskappe                                                              

o   Programmering van die positiewe                                                                       

§  Neerskryf                                                                                                      

§  Plaas dit op ‘n kasset                                                                                   

§  Luister                                                                                                          

·       Ontdek jouself                                                                                                          

 

HFST 10:  ROETE 6:  NUWE VERTROUE                                                                 

·       Die neem van gesonde risiko’s                                                                               

·       Verryk jou lewe deur voedsel te vertrou                                                                

·       Verryk jou lewe deur wyer as net op voedsel te vertrou                                        

o   Ontdek nuwe ervarings met mense                                                                     

o   Ontdek nuwe loopbaan moontlikhede                                                                 

o   Ontdek ontspanning en stokperdjies                                                                  

o   Spesifieke areas vir nuwe vertroue vir ex-kompulsiewe eters                          

§  Vertrou dat dit in orde is om weer seksueel te wees na gewigsverlies     

§  Jy kan jou nuwe fisiese beeld vertrou                                                         

§  Jy kan nou komplimente vertrou                                                                 

o   Ontdek ‘n nuwe verhouding met God                                                                  

 

HFST 11:  ROETE 7:  KIES NUWE GIDSE                                                                 

·       Wees ‘n goeie ouer vir jouself                                                                                 

·       Vier hoof areas waarin jy self-ouerskap (self-parenting) sal moet aanleer              

o   Goeie ouers bou vertroue                                                                                    

o   Goeie ouers handhaaf dissipline                                                                          

o   Goeie ouers versorg deur voedsel en skuiling te bied                                       

o   Goeie ouers versorg deur seksuele rolmodelle te bied                                       

·       Laat andere toe om jou te versorg                                                                          

·       Ontdek jou eie kapasiteit om andere te versorg                                                    

·       Vertrou op God as die volmaakte ouer                                                                   

 

HFST 12:  ROETE 8: SLUIT AAN BY ‘N VOETSLAAN VERENIGING                  

·       Wees bereid om verslag te doen (accountable)                                                       

·       Wees bereid om jouself te verbind                                                                          

·       Wees deel van ‘n groep                                                                                           

·       Stel jouself oop vir andere se liefde                                                                         

·       Twaalf funksies wat ‘n goeie ondersteuningsgroep behoort te vervul                   

 

HFST 13: ROETE 9:  HANDHAAF JOU OORWINNING                                          

·       Gaan weer deur sommige van die vorige stappe                                                     

·       Belangrike aspekte wat daagliks nagekom moet word                                           

·       Kies jou kos met wysheid                                                                                        

·       Rustige eetgewoontes                                                                                              

·       Bly aktief                                                                                                                  

·       Leer om te ontspan                                                                                                  

·       Handhaaf emosionele onderhoud                                                                             

·       Handhaaf intieme kontak met God                                                                          

 

HFST 14:  ROETE 10:  HOE OM ‘N TERUGVAL TE HANTEER                            

·       Wees op hoogte van faktore wat ‘n terugval kan bewerkstellig                             

o   Skaamte boodskappe vanaf andere (messages of shame)                                    

o   Skuldgevoelens wat jy op jouself plaas                                                                

o   Perfeksionistiese denke                                                                                      

·       Wees op hoogte van die waarskuwingstekens wat dui op ‘n terugval                    

o   Raak jy bewus van opbouende woede en broeiende bitterheid?                        

o   Rasionaliseer jy jouself uit ‘n dieet uit?                                                              

o   Is jy besig om jouself te isoleer en uit jou ondersteuningsraamwerk te onttrek?                                                                                                               

o   Is jy oormatig gepreokkupeerd met kos?                                                           

o   Is jy besig om gewig op te tel?                                                                            

·       Wees op hoogte van die stappe wat nodig is tot herstel                                         

o   Erken onmiddellik jou terugval  teenoor jouself, teenoor ‘n ander persoon en teenoor God                                                                                                   

o   Deel jou probleem met jou ondersteuningsgroep                                               

o   Vergewe jouself, betoon empatie en wees ‘n vriend vir jouself                         

o   Gee erkenning aan jouself vir dit wat reeds bereik is                                        

o   Rig ‘n mylsteen op                                                                                               

o   Evalueer jou emosionele lewe asook verhoudings die afgelope twee weke      

o   Neem nuwe besluite tov veranderinge in jou verhoudinge en jou eetprogram                                                                                                         

o   Herverbind jouself aan ‘n nuwe herstelprogram                                                 

o   Vind spesiale maniere om goed te wees vir jouself                                            

o   Streef na ‘n meer intieme verhouding God                                                         

 

HFST 15:  BERADINGSRIGLYNE                                                                              

·       Inleidende opmerkings                                                                                            

·       Kyk uit vir die dieper wortels                                                                                  

·       Praktiese riglyne                                                                                                      

 

Bylaag 1:  My verhoudings vraelys                                                                               

Bylaag 2:  Tipiese wyses van ontkenning                                                                      

Bylaag 3:  Positiewe selfgesprek stellings (self-talk)                                                    

Bylaag 4:  Die 12 stappe aangepas vir kompulsiewe ooreters                                     

Bylaag 5:  Net vir vandag                                                                                               

Bylaag 6:  Aanleidende oorsake tot anorexia                                                                

Bylaag 7:  Leë  hart > leë maag                                                                                     

Bylaag 8:  ‘Ek kan nie ophou eet nie’ - getuienis van ‘n kompulsiewe eter                  

Bylaag 9:  Die verslawing siklus                                                                                    

Bylaag 10:  Richard se diagram (webbing)                                                                     

Bylaag 11:  Gevare van anorexia nervosa en bulimia nervosa                                     

Bylaag 12:  Aanduidings van ‘n eetversteuring                                                            

Bylaag 13:  DSM-IV diagnostiese kriteria vir eetversteurings                                    

Bylaag 14:  DSM-IV diagnostiese kriteria vir eetversteurings: ‘n vloei-diagram       

Bylaag 15:  Kan ‘n eetversteuring voorkom word? Strategieë wat kan help               

Bylaag 16:  Internet gevaar                                                                                           

Bibliografie                                                                                                                     

 

[Die inhoud van hierdie handleiding is in ‘n groot mate gebaseer op die boek, Love Hunger, deur Frank Minirth, Paul Meier, Robert Hemfelt, Sharon Sneed en Don Hawkins. Hoofstukke 1 en 15, sowel as Bylaes 6, 8, 11-16 is bygevoeg]