1. Trauma berading (Inhoudsopgawe)

TRAUMA BUNDEL

INDEKS

 

HFST 1: AKTUALITEIT                                                                                    

 • Inleiding                                                                                                     
 • Geskiedenis van trauma navorsing                                                 
  • Eerste Wêreldoorlog                                                                             
  • Tweede Wêreldoorlog                                                                           
  • Die Koreaanse en Viëtnam Oorloë                                                        
 • Genesing het te doen met die mens in sy totaliteit                                    
  • Bespreking van belangrike genesings terminologie                              
 • Die mens is gedegradeer tot ‘n blote navorsings objek                                  
 • Die opkoms van die alternatiewe geneeskunde                                         
 • Heil en heling: twee wetenskappe wat uitmekaar beweeg het                    
  • Die verhouding tussen teologie en sielkunde                                       
 • Reaksie op die fragmentering van die individu                                          
 • Konklusie                                                                                              

 

HFST 2: WAT GEBEUR WANNEER ‘N PERSOON TRAUMA BELEEF?                       

 •  ‘n Definisie van trauma                                                                             
 • Die verplettering van basiese veronderstellinge                                        
  • Die veronderstelling dat pyn en trauma my gespaar sal bly                 
  • Die veronderstelling van rasionaliteit                                                    
  • Die slagoffer se sin vir moraliteit                                                          
  • Die veronderstelling van self-identiteit                                       
 • Die verskillende fases van ‘n traumatiese ervaring                                    
  • Die pre-impak fase                                                                                
  • Die impak fase                                                                                      
  • Die reaksie fase                                                                                    
  • Die terugtrek of vermyding fase
  • Die integrasie                                                                                                                                 
 • Belangrike perspektiewe ten opsigte van die tipiese rou-fases                 

 

HFST 3: POST TRAUMATIESE STRES VERSTEURING                                   

 • Wat is PTSV?                                                                                             
 • Wat veroorsaak PTSV?                                                                              
 • Onderdrukking van herinneringe                                                               
 • Psigiese afstomping en emosionele narkose                                             
 • Die duur van PTSV                                                                                    
 • Snellers (triggers)                                                                                      
  • Visueel                                                                                                  
  • Klank                                                                                                    
  • Reuk                                                                                                     
  • Smaak                                                                                                   
  • Fisies en liggaamlik                                                                              
  • Belangrike datums en seisoene                                                            
  • Stresvolle gebeure                                                                                
  • Sterk emosies                                                                                       
  • Gedagtes                                                                                              
  • Gedrag                                                                                                 
  • Uit die bloute                                                                                        
  • Kombinasies                                                                                         
  • Drome                                                                                                   
 • Dissosiasie                                                                                                
  • Grafiese voorstelling van dissosiasie                                                   
  • Emosionele skade gedurende kinderjare                                              
 • Gemoed versteuringe                                                                                
  • Depressie                                                                                             
  • Angs                                                                                                     
  • Vyandigheid                                                                                          
  • Vermyding                                                                                            
  • Rou as gevolg van verliese                                                                   
 • Impulsiewe gedrag                                                                                     
 • Liggaamlike klagtes                                                                                   
 • Oor kompensasie                                                                                      
 • Herhalende kompulsiewe gedrag                                                               
 • Selfbenadelende gedrag                                                                            
  • Uitdrukking van pyn wat nie geverbaliseer kan word nie                      
  • ‘n Poging om emosionele pyn te verplaas/projekteer na fisiese pyn    
  • Dit bring verligting                                                                                
  • Dit is ‘n manier om te weet ek lewe nog                                                
  • Dit maak die liggaam onaantreklik                                                        
 • Ander verslawende en selfvernietigende gedrag                                       
  • Eetversteurings                                                                                    
  • Prostitusie, pornografie en seksuele wangedrag                                  
  • Dobbel                                                                                                  
  • Her-viktimisasie                                                                                    
  • Verslawing                                                                                            
  • Werkolisme                                                                                           
 • Alexithymia                                                                                                

 

HFST 4: DIE NOUE VERBAND TUSSEN LIGGAAM, GEES EN EMOSIES

 • Die immuniteitstelsel                                                                                  
 • Interaksie tussen liggaam en gees                                                             
 • Voorbeelde van siektes wat gestimuleer kan word deur onderdrukte trauma                                                                                   
  • Koronêre hartprobleme                                                                        
  • Kanker                                                                                                  
  • Maagsere en dikdermontsteking                                                           
  • Tuberkulose                                                                                         
  • Asma                                                                                                    
  • Hoë bloeddruk (essensiële hipertensie)                                                
  • Artritis                                                                                                  
 • Voorbeelde van intense emosies wat ‘n negatiewe invloed op iemand se liggaam kan hê                                                                         
  • Skok en afgryse                                                                                    
  • Onvergewensgesindheid, bitterheid, wrok en haat                               
  • Alleenheid/verwerping                                                                          
  • Woede en frustrasie                                                                             
  • Angs, vrees en bekommernis                                                               
  • Skuldgevoelens                                                                                    
  • Smart, pyn, verlies, skeiding en trauma                                                
  • Emosionele stress                                                                                
 • Die Holmes en Rahe Skaal                                                                         

 

HFST 5: FAKTORE WAT DIE GENESINGSPROSES STIMULEER                     

 • Om ‘gedenktekens’ op te rig vir ons pyn (memorializing)                         
  • Die belangrikheid van die nagmaal                                                       
 • Om weer die plek te besoek waar die trauma plaasgevind het                   
 • Die belangrikheid van ons storie te vertel                                        
 • Die belangrikheid van die her-belewenis van die trauma                           
 • Dr. Merlé Friedman se vier stappe                                                             
  • Vertel wat gebeur het                                                                           
  • Werk aan die skuldgevoelens en selfverwyte                                       
  • Normaliseer die simptome                                                                    
  • Verkry weer beheer                                                                              
 • Sekondêre trauma                                                                                     
 • Sewe beginsels van genesing (G R Schiraldi)                                           
  • Genesing begin wanneer ons sekere tegnieke begin toepas om PTSD simptome te hanteer                                                             

Genesing vind plaas wanneer traumatiese geheue geprosesseer en geïntegreer is                                                            

Genesing vind plaas wanneer ontwyking vervang word met konfrontasie                                                                                  

Genesing vind plaas binne ‘n klimaat van veiligheid en ’n bestendige pas (safety and pacing)                                                      

Empatiese bewuswording en aanvaarding van gevoelens bevorder die genesings reis                                                                 

Balans in ons lewens bevorder genesing                                             

Genesing vind plaas wanneer grense in plek is                                    

 • Aspekte wat die herstelproses bevestig                                                    

 

HFST 6: GEBED SESSIE                                                                                           

 • Die belangrikheid van 'n gebed om genesing                                             
 • Wyses waarop ons in kontak met ons eie emosies kan kom                     
  • Waak teen oordrewe rasionalisme                                                        
  • Die gebruik van foto's                                                                           
  • Die onderneem van reise                                                                      
  • Die belangrikheid van 'n berader                                                          
  • Rolle spel                                                                                              
  • Herinneringe en gevoelens moet toegeëien word                                 
 • Die inrig van die gebed sessie                                                                   
  • Herinner die persoon aan die aspekte van gebed wat grondliggend is aan genesing van die geheue                                      
  • Verduidelik hoe daar gebid gaan word                                        
  • Die berader se openingsgebed                                                             
  • Begelei en bemoedig                                                                            
  • Soms is dit nodig om saam met die beradene te bid en naonste verwys                                                                                     
  • Die stel van vrae                                                                                   
  • Die terugbeweeg na vorige situasies                                                    
  • Vergete detail kom na vore                                                                   
  • Laat Jesus Christus toe om persone te bedien betreffende hul verlede                                                                                            
  • Help persone om hulself te vergewe                                                     
  • Help hulle om andere te vergewe                                                          
  • Samevattende opmerkings en reël van opvolg sessies

 

HFST 7: OM WEER SIN TE VIND                                                                     

 • Om sin te vind te midde van ons pyn                                                        
 • Diagram van die aangepaste vierkantswortel                                            
  • Toepaslike Skrifgedeeltes                                                                     
 • Belangrik dat ons die breër prentjie sal raaksien                                       
 • Die rol van pyn                                                                                          
 • Darling se grafiese voorstelling van geestelike groei en ontwikkeling       

 

HFST 8: PRAKTIESE RIGLYNE                                                                       

 • Stappe om te neem na ‘n ramp/trauma                                                      
  • Wat jy vir jouself kan doen                                                                   
  • Wat jy vir gesinslede en andere kan doen                                            
  • Normale reaksies om te verwag                                                            
 • Waarskuwingstekens van trauma-verwante stres                                     
  • Sommige aanvanklike reaksies na ‘n ramp/trauma                               
  • Sommige latere reaksies                                                                       
  • Besondere effek op kinders                                                                  
  • Sommige algemene tekens van stres reaksie                                       
   • Fisiese tekens                                                                                  
   • Kognitiewe tekens                                                                                     
   • Emosionele tekens                                                                              
   • Tekens wat verband hou met gedrag                                              

 

HFST 9: DIE BELANGRIKHEID VAN ‘N GOED GEBALANSEERDE LEWENSTYL VOORTAAN                                                                                         

 • Fisiese oefening                                                                                        
 • Gesonde eet en drinkgewoontes                                                               
  • Alkohol                                                                                                 
  • Kafeïen                                                                                                 
 • Boustene van voedingstowwe                                                                   
 • Rus, ontspanning en vakansies                                                                 
  •  ‘n Meer rustige benadering                                                                  
  • Stap gereeld op mooi en veilige plekke                                                 
  • Begin om weer ‘n ‘vreugdete beoefen wat jy agter gelaat het            
  • Het jy geweet dat om te glimlag kan help                                              
  • Moenie vergeet om te speel nie                                                            
 • Die herrangskikking van prioriteite                                                            
  • Dringende dinge                                                                                   
  • Belangrike dinge                                                                                   
  • Die waarde van ‘n troeteldier                                                                
  • Die waarde van ‘n stokperdjie                                                               
  • Nuwe doelwitte                                                                                     
 • ‘n Ondersteunings raamwerk moet in plek wees                                       
  • Hoeveel emosionelegewigdra jy?                                                      
  • Jy kan nie almal se probleme oplos nie                                               
  • Pas die benadering toe datek (tesame met die Heilige Gees) gaan weer beheer verkry oor my lewe.’                                                
 • Die belangrikheid van geestelike groei en kerklike betrokkenheid             
  • Bywoning van eredienste                                                           
  • Leer om met God dialoog te voer                                                         
  • Positiewe self-kommunikasie                                                                
 • Verbreed jou kring van betrokkenheid                                                       

                        

HFST 10: HOE KAN ONS ONSSELF VOORBEREI OP TOEKOMSTIGE TRAUMA?                                                                                                       

 • Die kwaliteit van ons bestaande verhoudings                                            
 • ’n Egte geloof basis                                                                                   
 • Hoopvolle vasberadenheid                                                                        
 • ‘n Groot genoeg lewens raam                                                                    
 • ‘n Herbesinning oor my identiteit                                                               
 • Beroep satisfaksie                                                                                     
 • Om aan beide kante van die straat te leef                                                  

 

BYLAAG 1:  Dissosiasie                                                                                  
BYLAAG 2:  Die Holmes en Rahe Skaal                                                           
BYLAAG 3:  Die aangepaste vierkantswortel                                                  
BYLAAG 4:  Darling se skema                                                                         
HANDLEIDINGS OOR PASTORALE BERADING                                                 
BRONNELYS