Saamgestelde gesinne - Index

SAAMGESTELDE GESINNE - INDEKS

HFST 1: INLEIDENDE OPMERKINGS

Algemene vrese en nuwe uitdagings

HFST 2: BEGINSEL 1: PAS JOU VERWAGTINGE AAN

 • Tweede klas Christene
  • Eie gevoelens van skaamte en minderwaardigheid
 • Realistiese hoop en verwagtinge
 • Integrering van ‘n saamgestelde gesin
 • Hoe om ‘n saamgestelde gesin te integreer
  • Die versapper (the blender)
  • Die voedsel prosesseerder (food processor)
  • Die mikrogolf
  • Die drukkoker
  • Die prutpot (crockpot)
 • Sukses met die ‘kookproses’

HFST 3: BEGINSEL 2: JOU HUWELIK MOET ‘N TOP PRIORITEIT WEES 26

 • God se ontwerp van die begin af 26
  • Hindernisse rakende huwelikseenheid binne saamgestelde gesinne 26
   • Eerste hindernis: Ouer-kind bondgenootskap (allegiance)
    • Hoedat stiefouers kan bydrae tot die probleem
    • Om liefde te vergelyk
    • Wat is dus die antwoord?
  • Tweede hindernis: Die spook van ‘n vorige huwelik
   • Dreigende spoke
    • Beskerm die kinders
    • Hou die finansies dop
    • Vrese rondom seksualiteit
    • ‘n Algemene vrees faktor
    • Jy sal nooi iemand anders soos hy/sy kry nie
    • Wat sou hy/sy gesê het aangaande hierdie persoon?
 • Sorteer die spoke uit
  • Hoe is jy beïnvloed deur vorige verhoudings?
 • Probleme reeds voor die huwelik
  • Die anderkant van seks

HFST 4: BEGINSEL 3: OUERS MOET ‘N SPAN VORM

 • Mede-ouerskap met die vorige huweliksmaat
  • Kenmerke van gesonde mede-ouerskap (co-parenting)
 • Stieffamilie vanaf die kind se oogpunt
  • Konflikte rondom lojaliteite by kinders
  • Die tien belangrikste dinge wat kinders aan hul geskeide ouers wil sê
 • Belangrike riglyne aan mede-ouers (co-parents)

HFST 5: BEGINSEL 4: DIE ONDERSKEIE ROLLE VAN OUER EN STIEFOUER

 • Die uitdagings aan stiefouers
 • Die biologiese ouer moet die rol van die stiefouer versterk
  • Sleutel nr 1: Wees self ‘n gebalanseerde ouer
  • Verklaar jou huweliksmaat (die stiefouer) as jou lewenslange bondgenoot
  • Gee outoriteit en bevoegdheid deur aan die stiefouer
  • Bou vertroue in die stiefouer
 • ‘n Wyse teenoor onwyse stiefouer
  • Onwyse stiefouers stel dit as doelwit om so gou moontlik in die binnekring in te beweeg (becoming an insider)
   • Wyse stiefouers geniet die verhouding wat daar tans is
  • Onwyse stiefouers (en hul eggenotes) verwag te veel van hulself
   • Wyse stiefouers het realistiese rolverwagtinge
  • Onwyse stiefouers begin onmiddellik met gesagvolle (authoritative) ouerskap
   • Wyse stiefouers groei in hul rolle in
  • Onwyse stiefouers dissiplineer voordat daar verhouding gebou is
   • Wyse stiefouers beweeg gaandeweg al meer in dissiplinêre rolle in
   • Die babaoppasser rol
   • Die ‘oom / tante’ rol
   • Die ‘ouer’ of stiefouer rol
   • Bepalende faktore ten opsigte van die tempo waarteen stiefouers vanaf een rol na ‘n volgende beweeg
   • Ouderdom van die kind
   • Vorige gesinservaringe
   • Verhouding met die ouer wat nie beheer oor die kinders verkry het nie (non-custodial parent)
   • Die kind se temperament en persoonlikheid
   • Ouerlike styl variasies
   • Die kind se oorkoepelende stiefgesin satisfaksie vlak
 • Samevattend

HFST 6: BEGINSEL 5: UNIEKE OUERLIKE ROLLE EN AANGELEENTHEDE

 • Volwasse stiefkinders
 • Deeltydse rolle van ouerskap en stief-ouerskap
  • Praktiese raad
 • Die invloed van geboorte orde
 • Om stiefouer te wees van adolessente
  • Waak teen oormatige negatiwiteit
  • Tiener depressie, hartseer en/of woede
  • Die stryd om te laat gaan
  • Die strewe na Ma / Pa status
  • Om stiefkinders aan te neem
 • Samevattend

HFST 7: BEGINSEL 6: VERMYDING VAN TIPIESE SLAGGATE

 • Verliese wat nie herken en deurgewerk is nie
  • Die voortgaande aard van verlies
   • Die verlies van ‘n lewensmaat
  • Praktiese strategieë rondom verliese wat nie herken is nie asook onafgehandelde rouprosesse
 • Samevattend

HFST 8: STAP OOR NA DIE BELOOFDE LAND

BYLAAG A: Kenmerke van gesonde mede-ouerskap (co-parenting) 82

BYLAAG B: Die tien belangrikste dinge wat kinders aan hul geskeide ouers sal wil sê 87

BYLAAG C: Handleidings rondom pastorale berading 89