41. Die Moeder-wond (Inhoudsopgawe)

DIE MOEDER-WOND

INDEKS

HFST 1: INLEIDENDE PERSPEKTIEWE

 • Wat is die Moeder-Wond?
 • Wat is die oorsprong van die verwonding by die Moeder?
 • Kenmerke van die Moeder-Wond
  • Emosionele losmaking (detachment)
  • Emosionele afhanklikheid 
 • Kenmerkende gedrag van Ma’s wat wonde uitgedeel het

AFDELING A: IDENTIFISERING VAN DIE MOEDER-WOND

HFST 2: DIE INTENS NARSISTIESE MOEDER

 • Drama
 • Verslaaf aan erkenning
 • Die weerkaatser
 • Die eens ‘goeie’ Moeder ondergaan ‘n persoonlikheidsverandering 
 • Daar is dikwels ‘n ambivalente reaksie oor haar dogter se sukses   
 • Sy sal nooit tevrede gestel kan word nie

HFST 3:  DIE MOEDER WAT OORMATIG VERSTRENGEL IS (ENMESHED)

 • Jy is my hele lewe” 
 • Afstand en skeiding ontoelaatbaar
 • Die slagyster van, “Laat my toe om dit vir jou te doen” 
 • Op die rand van ‘n afgrond: totale verstrengeling (enmeshment)
 • Die verstrengelde Moeder se reëls van liefde    
 • Verstrengeling (enmeshment) is ‘n tweerigting straat   

HFST 4: OORMATIGE KONTROLE EN BEHEER (CONTROL FREAK

 • Die rebelse roete 
 • Gedomineerde dogters word baie maklik vloermatte    
 • Die skepping van ‘n boelie

HFST 5: MOEDERS WAT SELF ‘N BEHOEFTE HET AAN MOEDERLIKE VERSORGING     

 • Moontlike aanduidings dat jy as ‘n ‘klein volwassene’ opgegroei het 
 • Depressie    
 • Die aantrekkingskrag van drank en dwelms

HFST 6: MOEDERS WAT VERWAARLOOS, VERLOËN EN VERNIEL

 • Die wonde van verwerping 
 • Ou spoke wat soms weer verrys   
 • Geen akkurate emosionele barometer    

AFDELING B: GENESING VAN DIE MOEDER-WOND    

HFST 7: DIE BEGIN VAN DIE WAARHEID  

 • Ek begin om te sien dat dit nie alles my skuld was nie 
 • Die siklus van vals persepsies
  • Jy sou jou eie romantiese lewe kon saboteer
  • Jy sou jou eie loopbaan en werksituasie kon saboteer
  • Jy sou jou eie diepste ideale en begeertes kon saboteer   
 • Wat is die dinge wat jy regtig glo?
  • Vals boodskappe wat jou negatief sou kon aftakel 
  • Vals boodskappe wat ‘n onregverdige las op jou geplaas het 
  • Vals boodskappe (bewustelik of onbewustelik) vanaf jou Moeder ten opsigte van haar rol, en wat jy haar verskuldig is
  • Begin om die leuens van die waarheid te skei    

 

HFST  8: OM ERKENNING TE GEE AAN PYNLIKE GEVOELENS 

 • Die oomblik van waarheid
 • Die waarde van skryf    
  • Deel 1: Dit is wat jy aan my gedoen het  
  • Deel 2: Dit is hoe ek op daardie stadium alles beleef het   
  • Deel 3: Dit is hoe dit my lewe geaffekteer het
  • Deel 4: Dit is wat ek voortaan van jou verwag    
 • Die belangrikheid van hardop voorlees    

HFST  9: DIE HANTERING VAN WOEDE EN HARTSEER    

 •  Woede wat onderdruk word
 • Dit was nooit jou skuld gewees nie    
 • Die begin van ‘n rouproses 

HFST 10: PASTORALE PERSPEKTIEWE  

 • Davis se voorgestelde benadering    
  • Om Jesus Christus in te nooi in jou verwonding in 
  • Gee jou herinneringe vol pyn vir Jesus Christus
  • Om jou Moeder te kan vergewe   
  • Versterk jou kennis rondom jou nuwe identiteit in Jesus Christus
 • Riglyne ten opsigte van ‘n gebedsessie  
  • Willa se verhaal 

 

BYLAAG A: Ek is spesiaal 
BYLAAG B: My ware identiteit: Wie is ek in Christus Jesus? 
BYLAAG C: Handleidings rondom pastorale berading 

BRONNELYS