Belangrike vraelyste, meetinstrumente en bylaes – Deel 1

VRAELYSTE EN MEETINSTRUMENTE
DEEL 1 - INDEKS

 

BOELIE

·         Gesin Internet veiligheid kontrak
·         Die Olweus boelie vraelys
·         Boelie vraelyste

DEPRESSIE

·         Self-evaluerende depressie skaal
·         Persoonlikheid kenmerke van die depressiewe persoon

DIE HUWELIK

·         Wyses waarop ‘n man sy liefde vir sy vrou kan betoon
·         Wyses waarop ‘n vrou haar liefde vir haar man kan betoon

DIE DIGITALE IMPAK OP KINDERS EN JONGMENSE

·         Toets vir multitaakverrigting verslawing
·         Vyf wyses om skermtyd te verruil vir dade van diensbaarheid
·         Stappe om ongewenste Facebook verhoudings te voorkom
·         Aanduidings van ‘FOMO’ (fear of missing out)

DISSOSIASIE, FRAGMENTASIE EN DIE INNER CHILD’

·         Die oop gesinssisteem
·         Die geslote (abusive) gesinsisteem
·         Geografiese / fisiese verwydering vanaf gesin van oorsprong
·         Dr James Friesen se onderskeid tussen ‘n ‘alter’
       (gedissosieerde sub-persoonlikheid) en ‘n demoniese teenwoordigheid


EETVERSTEURINGS

·         Oorsig van my verhoudings
·         Tipiese wyses van ontkenning
·         Positiewe selfgesprek stellings
·         Die bekende 12 stappe aangepas vir kompulsiewe ooreters
·         Net vir vandag – ek het ‘n keuse
·         Die verslawing siklus (grafiese voorstelling)
·         Aanduidings van ‘n eetversteuring
·         Kan ‘n eetversteuring voorkom word?

EMOSIONEEL VERWONDE JONGMENSE – DELE 1 EN 2

·         Eienskappe van ‘n goeie helper
·         My kind en stres - 1
·         My kind en stres – 2
·         Algemene simptome van te veel stres by ‘n kind
·         Simptome van die emosioneel verwonde persoon
·         Moontlike aanduidings van verwerping
·         Agtergrond inventaris van beradenes (Meier Klinieke)
·         Geboortes van die individu vanaf konsepsie tot ouderdom vyf

GENERASIE BAGASIE

·         Gebedsriglyne met betrekking tot aborsie, miskraam en stilgeboorte
·         Voorbeeld van ‘n geneagram van veelvoudige huwelike
·         Geneagram van die vier geslagte tussen Abraham en Josef

GENESING VAN EMOSIONELE PYN – DELE 1 EN 2

·         Tien kenmerke van ‘n sosiopaat
·         Gemoed stabiliseerders versus antidepressante

 

GEESTELIKE EN EMOSIONELE GESONDHEID VAN DIE CHRISTELIKE WERKER

·         Evaluering van ‘n gebalanseerde lewenstyl
·         Die verhouding tussen uitbranding en balans

PASTORALE BEGELEIDING VAN GETRAUMATISEERDE KINDERS

·         Aftakelende kinderjare ervaringeAKE telling
·         Die Holmes en Rahe skaal vir kinders en jongmense

HANTERING VAN VERLIES

·         ‘n Geskiedenis van verlies
·         Tipiese gevoelens en reaksies tydens die roufase

JAN FRANK SE TIEN STAP GENESINGSMODEL

·         Waarskuwing seine wat sou kon dui op molestering

DIE PASTORAAT EN BREINFUNKSIES

·         Dr Daniel Amen se brein kontrole vraelys

PA-WONDE EN PA-HONGER

·         Stap vir stap joernaal ten einde vrede te maak met jou Pa

BRONNELYS

 

 

VERWONDE JONGMENSE DEEL 2 - INDEKS

VERWONDE JONGMENSE DEEL 2 - INDEKS

 

HFST 1: SUBSTANS MISBRUIK EN VERSLAWING BY JONGMENSE

 • ‘n Geweldige uitdaging aan opvoeders en die kerk
 • Die potensiaal tot verslawing
 • Dwelms kan in drie breë groepe ingedeel word
  • Depressante
  • Stimulante
  • Hallusinogene
 • Kompliserende faktore
 • Moontlike oorsake van verslawing
  • Nuuskierigheid
  • Portuur druk
  • Plesier (fun)
  • Nabootsing
  • ‘n Verklaring van onafhanklikheid
  • Om van inhibisies ontslae te raak
  • Ontvlugting (escape)
  • Verslawing
 • Verdere redes waarom jongmense betrokke raak
 • Huidige omvang van die krisis
 • Die toleransie faktor
 • Tekens en simptome van alkohol en/of dwelm misbruik
  • Die profiel van die kind wat 'n hoë risiko is
  • Die profiel van die kind wat 'n lae risiko is
 • Plan van aksie
  • Gesprekke met die ouers
  • Konstruktiewe konfrontasie van die kind
  • ‘n Effektiewe terapeutiese benadering
  • Enkele Pastorale perspektiewe vanuit Job 18:5-14
  • Wat kan ek as ouer doen om substans misbruik te voorkom?

HFST 2: ’N AANTAL BERADINGSMODELLE EN TERAPEUTIESE VERTREKPUNTE – I

 • Matthew D. Selekman
  • Die eerste sessie met die gesin
  • Agt sleutel-vrae ter evaluering
  • Twee belangrike terapeutiese take
  • Fasiliteer die vestiging van konneksies en verbintenisse
  • Vier effektiewe tegnieke
 • Evelyn Lim
  • Verkry insig betreffende jou kinderjare programmering
  • Identifiseer herhalende lewenspatrone
  • Gee erkenning aan jou pyn
  • Distansieer jouself van self-veroordeling
  • Omhels die verwonde binne-kind
  • Jy moet moed aan die dag lê
  • Bevry jouself deur middel van vergifnis
 • Kam-Shing Yip
  • Om begrip te hê vir die gevoelens en boodskap agter die uit-reageer gedrag
  • Identifiseer die behoeftes en die vermoëns agter die uit-reageer gedrag
  • Die fasilitering van interpersoonlike kommunikasie en emosionele ventilasie
  • Die skep van ’n beter sosiale omgewing
 • Duncan Sinclair
 • Aphrodite Matsakis
  • Riglyne vir die meet van vordering
  • Aanduidings van heling
  • Chaos verander in ’n bron van sterkte en bekragtiging
 • Beverley en Tom Rodgers
  • Keer terug (return)
  • Belydenis (repent)
  • Vernuwe en restoureer (renew and restore)
  • Beleef jou vreugde (rejoice)

HFST 3: ‘N AANTAL BERADINGSMODELLE – II

 • Donald E. Sloat
  • Vertroue
  • Om te praat
  • Om te kan voel
  • Identifiseer behoeftes
  • Om jou eie identiteit te ontdek (becoming your own person)
  • Aanvaar alles van my
  • Die ontwikkeling van outoriteit
 • Dave Ziegler
  • Begin deur die skep van ’n atmosfeer van veiligheid, vertroue en eksplorasie
  • Probeer om die aard van die trauma en verwonding in hierdie persoon se lewe te verstaan
  • Eksploreer trauma herinneringe en geassosieerde response
  • Ontlont enige skadelike affektiewe response
  • ’n Mate van her-blootstelling aan die trauma is krities belangrik - net so belangrik ook wanneer en hoe dit gebeur
  • Herstruktureer die betekenis van die trauma deur die kind die einde van die trauma verhaal te laat wysig
  • Vervang problematiese gedragsresponse met aanpassende gedrag (adaptive behaviors)
  • Bou aan ’n nuwe interne siening van die self
  • Leer aan die tiener sekere spesifieke oorlewing strategieë3
  • Self-beheer kan trauma en ander stresvolle situasies verander in ervarings wat veerkragtigheid (resilience) tot gevolg het
 • Rich van Pelt en Jim Hancock
  • Skep ’n veilige plek
  • Kry die feite
  • Neem tyd om na hulle verhale te luister
  • Skep ’n vertrouensverhouding
  • Laat ruimte vir die uitdrukking van gevoelens
  • Assesseer die vlak van onmiddellike risiko
  • Evalueer die sinvolheid van jou betrokkenheid
 • Mary J. Yerkes
  • Vertel aan jouself die waarheid
  • Soek professionele hulp en leiding
  • Lê gepaste grense neer
  • Vestig en onderhou gesonde verhoudings
  • Spandeer tyd in God se teenwoordigheid en met Sy Woord
  • Vergifnis
 • Norman Wright
  • Praktiese riglyne betreffende berading van tieners oor die algemeen
   • Verwysing
   • Konfidensialiteit
   • Positief en hoopvol
   • Kommunikasie
   • ’n Ondersteuning stelsel
  • Drie belangrike elemente betreffende hulp aan adolessente
   • Her-belewenis (reliving)
   • Die vrylaat van gevoelens (releasing of feelings)
   • Reorganisasie
 • Mark Gregston
  • Ignoreer die boodskap dat jy hulle moet uitlos
  • Luister maar net
  • Moedig hulle aan om hulp te aanvaar
  • Wees waaksaam
  • Moenie ’n tiener in die steek laat nie

 

HFST 4: ‘N AANTAL BERADINGSMODELLE - III

 • Praktiese riglyne ter voorbereiding vir die pad
 • Sara Trollinger
  • Grense
  • Goeie eiewaarde en sekerheid aangaande identiteit
  • Positiewe groepsdruk
 • Die vestiging en bou aan ’n sterk geloof
 • Matthew D. Selekman
 • Gregory Jantz
  • Om op te hou met blamering
  • Die helende krag van vergifnis
  • Her-proklamering van jou persoonlike vermoëns
  • Gebruik nugtere denke ten einde konflik te vermy
  • Nege stappe indien nuwe situasies van pyn sou opduik
  • Om gesonde verhoudings te vestig en te handhaaf
  • Kenmerke van ’n gesonde kommunikator
  • Om jou talente en gawes te ontdek
  • Hoe om vordering en progressie te herken

HFST 5: FAKTORE BEVORDERLIK VIR EFFEKTIEWE BEGELEIDING VAN EMOSIONEEL VERWONDE JONGMENSE

 • Wenke deur Parrot en Parrot
 • Die vermoë om te kan luister
 • Die belangrikheid van te vertel
 • Leuens moet geïdentifiseer word
 • Om kontak te maak met emosies
 • Om terug te gaan na die oorspronklike toneel
 • Die belangrikheid van ’n rouproses
 • Vergifnis
  • Self-vergifnis

BYLAAG A: Simptome van die emosioneel verwonde persoon
BYLAAG B: Moontlike aanduidings van verwerping
BYLAAG C: Eienskappe van ‘n goeie helper
BYLAAG D: My kind en stres – 1
BYLAAG E: My kind en stres – 2
BYLAAG F: Algemene simptome van te veel stres by ‘n kind
BYLAAG G: Belangrike bronne en kontak gegewens
BRONNELYS

EMOSIONELE VERWONDING EN IDENTITEIT - INDEKS

EMOSIONELE VERWONDING EN IDENTITEIT - INDEKS

 

SESSIE 1: WAT IS EMOSIONELE VERWONDING / MISBRUIK?

 • ‘n Tragiese voorbeeld van emosionele verwonding
 • Statistieke
 • Definisies
 • Die groot prentjie

SESSIE 2: PROBLEEM AREAS EN OORSAKE

 • Die krities belangrike vroeë jare
 • Nuwe keuses kan slegte herinneringe genees
  • ‘n Voorbeeld van iemand wat radikale keuses gemaak het
  • Watter keuses het Emily gemaak?
 • Stukkende gesinne
  • Gesin- en familiebande nie in plek nie
  • Die kind wat as volwassene moet optree
  • Gesin- en familiegeheime
  • Verwerping
   • Vrees vir verwerping
  • Egskeiding
  • Verkragting, molestering en bloedskande
  • Intergenerasie faktore
 • Pyn as gevolg van toksiese godsdiens
 • Die invloed van sosiale media en tegnologie
 • ’n Ontoereikende skool sisteem

SESSIE 3: AREAS WAAR ONVERWERKTE PYN MANIFESTEER

 • Depressie
 • Angs en vrees
 • Liggaamlike probleme
 • Woede
  • Enkele gevalle studies
 • Verslawing
 • Pornografie
 • Eetversteurings
 • Verhoudingsprobleme

SESSIE 4: PRAKTIESE EN PASTORALE RIGLYNE

 • Die belangrikheid van die persoon se verhaal
 • Probeer om ‘n klankbord te wees
 • Herhaalde onwaarhede is gewoonlik diep vasgelê
 • Verwonde emosies is soms diep verskuil en afgesluit
 • Die oorspronklike trauma toneel bevat soms stukkies van die legkaart
 • Êrens moet finaal afskeid geneem word
 • Vergifnis
  • Vergifnis vir ons ouers
 • Onthou deurgaans dat jy op heilige grond is

BYLAAG A: Simptome van die emosioneel verwonde persoon
BYLAAG B: Die belangrikheid van ‘n tydlyn
BYLAAG C: Moontlike aanduidings van verwerping
BYLAAG D: My ware identiteit: Wie is ek in Christus?
BYLAAG E: Karakteristieke van volwasse kinders uit disfunksionele gesinne
BYLAAG F: Onvolwassenheid en tipiese emosionele weeskind-denke
BRONNELYS

VRAELYSTE EN MEETINSTRUMENTE – 2 - INDEKS

VRAELYSTE EN MEETINSTRUMENTE – 2 - INDEKS

 

SAAMGESTELDE GESINNE

 • Kenmerke van gesonde mede-ouerskap
 • Die tien belangrikste dine wat kinders aan hul geskeide ouers sal wil sê

SELFDOOD

 • Depressie selfkontrole vraelys
 • Jou persoonlike tydlyn as iemand wat ‘n geliefde as gevolg van Selfdood verloor het
 • Begin oor – weef saam nuwe drome

SELF-MUTILERING

 • Die toleransie faktor
 • Self-mutilering siklus

STRES EN UITBRANDING

 • Simptome van trauma
 • Tipe-A of Tipe-B persoonlikheid
 • Die verhouding tussen uitbranding en balans

TIEN FASE GENESINGSMODEL – MEIER KLINIEKE

 • Die liefdestenks – 1
 • Die liefdestenks – 2
 • Karakteristieke van volwasse kinders vanuit disfunksionele gesinne
 • Die ‘roller coaster’ parallel

TOKSIESE GODSDIENS – GODSDIENS VERSLAWING

 • Die invloed van godsdienstige skaamte (religious shame)
 • Remuda Ranch se geestelike vraelys (spiritual inventory)
 • Tipiese profiel van die emosioneel verwonde as gevolg van godsdiens verslawing

TRAUMA BANDE (TRAUMA BONDING)

 • Posttraumatiese stres indeks
 • Die proses van trauma band ontwikkeling

TRAUMA BERADING

 • Grafiese voorstelling van dissosiasie
 • Die lewenskrisis skaal van Holmes en Rahe
 • Die aangepaste vierkantswortel
 • Darling se skema van geestelike ontwikkeling

UITBRANDING IN DIE BEDIENING

 • Uitbranding vraelys
 • Simptome van uitbranding
 • Die Burns depressie vraelys
 • Uitbranding onder geestelike leiers
 • Die Burns angs vraelys

UITGEBRANDE BERADERS

 • Die persoonlike impak van sekondêre traumatiese stres
 • Die verskillende fases wat deurgewerk moet word na elke kritiese insident
 • Medelye-satisfaksie / uitputting selftoets vir beraders

DIE VADERHART VAN GOD (TOKSIESE GODSDIENS – DEEL 2)

 • Karakteristieke van onvolwassenheid en tipiese weeskind-denke (emosioneel verwonde denke)
 • Herkenbare simptome by diegene wat seksueel misbruik is

VERKRAGTING, MOLESTERING EN BLOEDSKANDE

 • Perry Draper se vraelys aan slagoffers van seksuele trauma
 • Riglyne aan diegene wat saam met ‘n ‘survivor’ die pad loop
 • Gepaste wyses om te reageer nadat iemand verkrag is
 • Hoe om te reageer op iemand se erkenning van molestering
 • Verwerking van Jesaja 53
 • Skade as gevolg van seksuele misbruik
 • Hoe om op lyding te reageer – algemene riglyne
 • Hantering van die emosionele nagevolge van verkragting

HARTSEER, VERLIES EN DIE ROUPROSES BY KINDERS

 • Aanduidings van gekompliseerde rou by kinders
 • Unieke kenmerke van die rouproses by kinders
 • Emosionele energie vraelys / verhoudingsoorsig (dood van gesinslede, grootouers, familielede of intieme kennisse)
 • Emosionele energie vraelys / verhoudingsoorsig (dood van ‘n troeteldier)
 • Algemene simptome by kinders en tieners wat rou

VERWERPING

 • Tipiese kenmerke en reëls van disfunksionele gesinne
 • Ek is spesiaal
 • My ware identiteit – Wie is ek in Christus?
 • Die vier basiese stadia van ontwikkeling

VERKRAGTING, MOLESTERING EN BLOEDSKANDE

Vlakke van verslawing

BRONNELYS

DIGITALE IMPAK - INHOUDSOPGAWE

DIGITALE IMPAK - INHOUDSOPGAWE

 

HFST 1: INLEIDENDE PERSPEKTIEWE

 • Digitale inboorlinge vs digitale immigrante (natives vs immigrants)
 • Omvang van die digitale invloed

HFST 2: JONGMENSE SE KWESBAARHEID RAKENDE DIGITALE SLAGGATE

 • Tradisionele hofmaak (courting) al meer op agtergrond
 • Al moeiliker om die stroom van informasie te beheer
 • Regisseur van my eie verhaal
 • Verslawing
  • Verslawing aan video speletjies
  • Verslawing aan ‘n selfoon
  • Verslawing aan SMS’e
  • Verslawing aan Facebook
 • Die aantal ure voor ‘n digitale skerm (screentime)
  • Riglyne rondom keuses van programme
  • Aandagspan

HFST 3: KENMERKE VAN MILLENNIËRS

 • Ekstreem onafhanklik
 • Hulle voel bekragtig (empowered)
 • Millenniërs en hul ouers
 • Millenniërs en tegnologie
 • Millenniërs in die werkplek
  • Vaardig in tegnologie (tech-savvy)
  • Gesin gesentreerd (family-centric)
  • Prestasie georiënteerd
  • Span georiënteerd
  • Hulle smag na aandag
  • Hulle neig om maklik van werk te verwissel (job-hopping)
 • Negatiewe gevolge van oormatige blootstelling aan die Internet
  • Negatiewe fisieke gevolge
   • Breinsisteme wat negatief beïnvloed kan word
    • Eerste sisteem: Die brein se ‘plesier sentrum’
    • Tweede sisteem: Die brein se ‘kalmering sisteem’
    • Derde sisteem: Die brein se ‘geheue sisteem’
    • Vierde sisteem: Die brein se ‘leer sisteem’
    • Vyfde sisteem: Die brein se ‘binding sisteem’
    • Sesde sisteem: Die brein se ‘geestelike sisteem’
    • Samevattend

HFST 4: ‘MULTITAAKVERRIGTING’ (MULTITASKING)

 • Nadele as gevolg van multitaakverrigting
  • Multitaakverrigting verminder die kwaliteit van jou werk
  • Multitaakverrigting verander die wyse waarop jy leer
  • Multitaakverrigting lei tot ‘n oppervlakke benadering
  • Multitaakverrigting mors tyd
  • Multitaakverrigting benadeel die liggaam
 • Multitaakverrigting en aandagafleibaarheid
  • Moontlike verband tussen ure voor ‘n skerm en ADD
  • Sekondêre  aandag afleidings
  • Hoe lyk die brein van ‘n ‘multitasker’?
 • Multitaakverrigtig, depressie en woede
 • Die invloed van multitaakverrigting op kognitiewe kontrole

HFST 5: VERHOUDINGSVAARDIGHEDE

 • Verhoudingsvaardighede
  • Liefde / affeksie
  • Desensitisering en gebrek aan empatie
  • Waardering
  • Die bestuur van woede
  • Om apologie aan te teken
   • Vyf belangrike riglyne
    • Aanvaar verantwoordelikheid
    • Jou dade het ‘n effek op ander
    • Daar is altyd reëls in die lewe
    • Apologieë kan vriendskappe herstel
    • Die vyf tale van apologie
  • Om aandag te kan gee
   • Tyd voor ‘n skerm is interessant
   • Tyd voor ‘n skerm is onmiddellik
   • Tyd voor ‘n skerm bied onmiddellike beloning
  • Dit is nooit te laat nie

HFST 6: PRAKTIESE EN PASTORALE PERSPEKTIEWE

 • ‘n Geweldige uitdaging aan die kerk en aan ouers
 • Wyses waarop die digitale wêreld veranderinge bring (Tony Reinke)
  • Eerste verandering: Ons word uiteindelik soos dit waarna ons staar
  • Tweede verandering: Ons ignoreer ons beperkinge
  • Derde verandering: Ons probeer ons aandag aan te veel dinge gelyktydig gee
  • Vierde verandering: Ons vergeet die vreugde van ons Godgegewe liggaamlikheid
  • Vyfde verandering: Ons verloor belangstelling in die onderlinge byeenkomste van die kerk
  • Sesde verandering: Ons raak al meer roekeloos met ons woorde
 • Riglyne aan ouers
  • God se ontwerp
  • Wat gebeur in die prefrontale korteks tot nadeel van God se ontwerp?
  • Wat staan ouers te doen?
  • Gesonde brein- en verhoudingsvaardighede
  • Basiese Christelike vertrekpunt
 • Gregory Jantz se tien wenke
  • Wenk no 1: Waak teen dubbele standaarde (practice what you preach)
  • Wenk no 2: Probeer vasstel hoeveel is te veel
  • Wenk no 3: Onthou dat jy steeds die ouer is
  • Wenk no 4: Vind die af skakelaar
  • Wenk no 5: Kyk uit vir die kwade
  • Wenk no 6: Geniet die goeie
  • Wenk no 7: Kyk na die innerlike en nie slegs die uiterlike nie
  • Wenk no 8: Vind uit dit wat jy nie weet nie
  • Wenk no 9: Bid vir die beste, beplan vir die slegste
  • Wenk no 10: Hou jouself op hoogte van verandering en vernuwing
 • Gary Chapman se vyf liefdestale, ter ondersteuning van die ontwikkeling van verhoudingsvaardighede
  • Fisiese aanraking
  • Woorde van erkenning en bevestiging
  • Kwaliteit tyd
  • Geskenke
  • Dade van diensbaarheid
 • ‘n Lewe wat tot seën is vir ander

BYLAAG A: Toets vir multitaakverrigting verslawings
BYLAAG B: Vyf wyses om skermtyd te verruil vir dade van diensbaarheid
BYLAAG C: Stappe om ongewenste Facebookverhoudings te voorkom
BYLAAG D: Aanduidings van FOMO (Fear of missing out)
BYLAAG E: Belangrike webblaaie
BRONNELYS